Sindikat profesionalnih fudbalera u BiH pokrenuo je novi projekat za svoje članove.
S namjerom skretanja pažnje na važnost o poslovnoj karijeri nakon završetka igračke, Sindikat će podržati tri poslovne ideje naših članova.
𝗞𝗮𝗸𝗼? Prijavite vašu poslovnu ideju, s opisom i planom rada najkasnije do 1.3.2023. godine putem e-mail adrese: sindikatpfbih@gmail.com
𝗦̌𝘁𝗮 𝗽𝗼𝗺𝗮𝘇̌𝗲 𝗦𝗶𝗻𝗱𝗶𝗸𝗮𝘁? Sindikat će snositi troškove registracije za tri najbolje ideje, koje ćemo informisati do 15.3.2023. godine.
Pozivamo članove da iskoriste ovu priliku i da prijave svoju poslovnu ideju 💡 #SPFBiH #FIFPRO