Dana 17.01.2016. godine osnovan je Sindikat profesionalnih fudbalera Bosne i Hercegovine (SPFBiH).

Pokretač ideje za osnivanjem Sindikata profesionalnih fudbalera Bosne i Hercegovine je Aldin Džidić, nogometaš i sportski radnik.

CILJEVI I DJELATNOSTI SPFBiH-A
• ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih fudbalera u Bosni i Hercegovini iz radnog odnosa i po osnovu radnog odnosa, u odnosu na klubove sa kojima imaju profesionalni ugovor;
• osiguranje preduslova za slobodno sindikalno djelovanje;
• pružanje pravne pomoći za članove Sindikata iz radno – pravne oblasti,
• pomoć u pružanju pravnih savjeta iz oblasti radnih odnosa;
• iniciranje i učestvovanje u priprema i predlaganje zakona i podzakonskih akata koji regulišu sport u Bosni i Hercegovini;
• iniciranje i učestvovanje u pripremi i zaključivanju kolektivnog ugovora u oblasti sporta;
• ostvarivanje saradnje sa ostalim sindikatima u Bosni i Hercegovini;
• rad na pružanju materijalne pomoći članovima Sindikata,
• zaštita i unapređivanje profesionalnih, radnih, ekonomskih i socijalnih prava fudbalera angažovanih u profesionalnom fudbalu;
• unapređivanje sistema zdravstvene i socijalne zaštite i sigurnosti fudbalera;
• organiziranje tribina s ciljem demokratizacije sporta, promovisanja solidarnosti, promicanja jednakosti (stop rasizmu), promicanja nenasilja (stop nasilju), borbe protiv diskriminacije, te poticanja poštivanja moralnih i pravnih normi u fudbalu;
• saradnja s međunarodnim i domaćim organizacijama koje obavljaju iste ili slične djelatnosti ;
• izdavanje publikacija iz područja djelatnosti Sindikata, u skladu sa Zakonom;
• rad na organiziranju savjetovanja i drugih oblika edukacija članova Sindikata radi upoznavanja članova sa svim elementima sudskih, arbitražnih i disciplinskih postupaka u fudbalu.

 


 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE ORGANIZACIJE:

Vitomir Paškalj – Predsjednik

Aldin Đidić – Potpredsjednik

Adi Adilović – Predsjednik Skupštine

Sindikat profesionalnih fudbalera u BiH je pridružena članica svjetske organizacije FIFPRO.

Više informacija o organizaciji FIFPRO potražite na www.fifpro.org

Sindikat profesionalnih fudbalera u BiH proglašen je za najbolji sindikat u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu.

 

Komentariši