S ciljem uspostavljanja profesionalne suradnje, prenosimo proceduru koja će regulisati rad Sindikata profesionalnih fudbalera BiH i predstavnika medija.

Godišnja konferencija za medije

Sindikat profesionalnih fudbalera u Bosni i Hercegovini na kraju kalendarske godine organizuje konferenciju za medije, kako bi sumirao ostvarene rezultate u protekloj godini. Poziv medijima će biti upućen na vrijeme, uz jasno navedenu satnicu i lokaciju, a za sva dodatna pitanja na raspolaganju stoji e-mail: sindikatpfbih@gmail.com

Intervju s predstavnicima organizacije

Ukoliko želite napraviti intervju s ovlaštenim predstavnicima organizacije potrebno je poslati e-mail na sindikatpfbih@gmail.com  dva dana ranije, s konkretnim prijedlogom koji sadržava ime redakcije, informaciju o formi intervjua i ciljanoj temi, nakon čega ćete dobiti e-mail s potvrdom detalja ili poziv od sekreterijata organizacije.

Snimanje godišnjih skupština i radnih sastanaka

Ukoliko želite snimati foto ili video sadržaj sa godišnjih skupština ili radnih sastanaka organizacije, potrebno je da blagovremeno najavite vaš dolazak, nakon čega ćete dobiti e-mail s potvrdom detalja ili poziv sekreterijata organizacije.

Kontakt: sindikatpfbih@gmail.com