Nekoliko igrača iz 1. Lige Federacije BiH i Lige RS-a javili su se našoj organizaciji sa statusnim pitanjima u proteklim danima. S toga, kako bi dodatno pojasnili probleme s kojima se susreću, te kako iste prevazići izdajemo ovu informaciju za igrače nižih rangova takmičenja bh. fudbala.

Elitni rang, Premijer Liga BiH je profesionalna liga, gdje isključivo mogu nastupati igrači s profesionalnim ugovorima. Profesionalni ugovori regulišu pitanja penzionog fonda, zdravstvenog osiguranja, dodatnih mogućnosti bonusa, disciplinske mjere i slično. U nižim rangovima bh. fudbala to nije slučaj, te igrači amateri imaju pravo nastupa.

Amaterski ugovor igrača predstavlja pismeni oblik njegove volje da se bavi fudbalom. Amaterski ugovor ne može biti predmet pritiska, ucjene, te naglih zahtjeva klubova prema igračima. Ipak, amaterski ugovor reguliše samo osnovne stvari u odnosu igrač – klub, to jeste troškove puta i smještaja, troškove pojačane ishrane, troškove radne/ sportske opreme i troškove putovanja.

Bitno je naglasiti, ako su primanja igrača amatera veća od troškova koje nastanu za klub u zamjenu za aktivnost igranja fudbala igrača, takav igrač se smatram profesionalcem. Bez obzira na vrstu ugovora, nadležne komisije bh. saveza će izvršiti takvu ocjenu njegovog ugovornog statusa.

Ako igrači s amaterskim ugovorom pronađu profesionalni angažman, potrebno je da blagovremeno obavijeste svoj klub s kojim imaju potpisan amaterski ugovor, te započnu odgovarajuće procedure raskida amaterskog ugovora. Sporazumni raskidi amaterskih ugovora mogu se vršiti tokom cijelog trajanja takmičarske sezone, dok je raskid amaterskog ugovora po svim drugim osnovama dozvoljen samo u prelaznom roku, odnosno periodu registracije. Amaterski ugovori važe isključivo do kraja tekuće takmičarske sezone.

Ovim putem želimo apelirati na igrače, vlasnike amaterskih ugovora. Poštujući želju za napretkom, prelaskom u status profesionalca, ipak zaključivanje ugovornog odnosa u trajanju, primjer radi, godinu dana, znači da ste spremni taj period provesti u klubu, te ako imate priliku za bolji angažman potrebno je pokazati korektnost u odnosu i klubu iz kojeg odlazite blagovremeno najaviti vaše namjere, kako bi pronašli adekvatnu zamjenu.

Savjetujemo igrače da potpisuju ugovore tako da svojim potpisom, identičnim s onim na ličnim dokumentima, parafiraju svaki list ugovora, te da obrate pažnju prilikom potpisa da ispod ugovora nema drugih papira. Također, ugovore potpisujte u nadležnim registracionim savezima.

Sindikat profesionalnih fudbalera u BiH poziva igrače iz naših liga da nam se obrate, ako imaju bilo kakvih nedoumica vezano za njihova statusna pitanja. #SPFBiH