FIFA i FIFPro su sklopili sporazum kojem je prethodila šestogodišnja saradnja između ove dvije organizacije, u cilju jačanja odnosa istih i poboljšanja uslova u profesionalnom fudbalu širom svijeta.

Pored ovog sporazuma, postignut je i dogovor između FIFA, FIFPro, Evropske asocijacije klubova i Foruma svjetskih liga pod okriljem novoformiranog Odbora za sve učesnike u fudbalu a u sklopu FIFA koji uključuje sve konfederacije i asocijacije koje učestvuju aktivno u preogovorima kada je riječ o profesionalnom fudbalu. Nova pravila će olakšati postupak rješavanja sporova između igrača i klubova, naročito kada je riječ o donošenju Odluka o zaostalim obavezama.  Promjene će takođe uvesti novu odredbu kojom će se izbjeći zloupotrebljavanje stranaka (igrača), kao npr.prisiljavanje igrača na samostalno treniranje bez profesionalnog nadzora. Potpisivanje ovog Sporazuma uslijedilo je nakon 18 mjeseci konstantnih pregovora koji su se vodili na relaciji FIFA-akteri uključeni u profesionalni fudbal.

Transfer sistem je nešto što će se dodatno poboljšati na što je pristao Odbor FIFA koji će djelovati tako što će posmatrati šire i proučavati transfer sistem. Zajedničke inicijative uključuju nastavak provođenja licenciranja klubova, osnivanje nacionalnih komora za rješavanje sporova, te istraživanje i unapređenje minimalnih uvjeta ugovora sa svim akterima na globalnom nivou. Sa svim zainteresovanim stranama će se posebno raspravljati o zdravlju i sigurnosti igrača. U okviru Sporazuma, FIFA i FIFPro su pažnju posvetili i poštivanju međunarodno priznatih ljudskih prava, uključujući i one koja se odnose na profesionalni fudbal, kao i promovisanje jednakosti i interesa ženskog fudbala i unapređenje istog.

Posljedica potpisivanje ovog Sporazuma biti će povlačenje žalbe protiv FIFA, koju je FIFPro uložio 2015.godine pred Evropskom komisijom.

FIFPro je zadovoljan voljom FIFA za novom saradnjom i spremnošću da se saslušaju brige igrača radi nepoštivanja njihovih radničkih prava.  Izmjene pravila koje će uslijediti u narednom periodu dovest će do zaštite preko 60.ooo igrača i njihovih prava a koji su članovi FIFPro.