Više od 140 delegata, koji predstavljaju fudbalske sindikate širom svijeta, prisustvovali su Generalnoj Skupštini FIFPRO-a, koja se održavala u Urugvaju. Grad Montevideo okupio je brojne sportske radnike, koji su u trodnevnom događaju imali priliku da oblikuju strategiju i akcione planove FIFPRO-a za nadolazeći period.

Teme radnih zasjedanja bile su strategije i inovacije vezano za fudbal, pravna pitanja, trendovi tehnologije, odnosi s interesnim skupinama i ženski fudbal.

“Svijet nogometa se mijenja. Fudbalski sindikati moraju imati stav. Igrači moraju biti zastupljeni u tom sindikatu i mislim da se prava igrača , što je najvažniji dio ovog sporta, moraju priznati.”, kazao je David Aganzo, Predsjednik FIFPRO-a, a Jonas Baer-Hoffmann generalni sekretar je dodao:

“Ono što sindikati mogu postići na domaćem planu i ono što mi možemo učiniti na međunarodnoj razini usko je povezano. Oni pokušavaju angažirati igrače na svakodnevnoj bazi, a mi pokušavamo predstavljati iste igrače na međunarodnoj razini s njihovim sindikatima o pitanjima koja treba odigrati na međunarodnoj razini.”

Ispred Sindikata profesionalnih fudbalera BiH prisustvovali su osnivač i potpredsjednik, Aldin Đidić, te Tarik Trbić, generalni sekretar.