Dana 19.11.2020. godine Disciplinska komisija NFSBiH donijela je odluku broj: 02-3784-3/20 kojom se FK Borac Banja Luka obavezuje da igraču Mladenu Lučiću isplati financijska dugovanja u iznosu od 36.700,00 KM do 05.12.2020. godine, po osnovu Sporazuma broj: 226-06/20 od 01.06.2020. godine. Ako FK Borac Banja Luka do 05.12.2020. godine ne isplati navedeni iznos i ne dostavi dokaz o uplati u odjel za ligaška takmičenja NS/FS BiH trebala je nastupiti suspenzija odigravanja prvenstvenih i kup utakmica u nastavku takmičenja u sezoni 2020/2021 počevši od tog datuma. U Obrazloženju ove Odluke navodi se da je Disciplinska komisija razmatrala zahtjev za isplatom financijskog duga od strane FK Borac Banja Luka utvrđenog Sporazumom.
FK Borac Banja Luka je dostavio pismeno očitovanje u kojem je traženo da se zahtjev odbaci i obustavi postupak protiv kluba zbog nenadležnosti Disciplinske komisije za rješavanje u predmetnom slučaju. Disciplinska komisija je tada pravilno postupila, te je u skladu s članom 117. Disciplinskog pravilnika utvrdila da je nadležna za donošenje odluke u predmetnom slučaju.

Dana 04.12.2020. godine igrač je saznao iz medija da je Disciplinska komisija NS/FS BiH promijenila svoje mišljenje i donijela odluku o prolongiranju izvršenja obaveze za FK Borac Banja Luka. Odluku Disciplinske komisije broj: 02-3857-3/20 od 01.12.2020. godine putem pošte igrač je dobio tek 09.12.2020. godine, a do tog trenutka nije ni na bilo koji način bio upoznat da je takav postupak u toku, a morao bi biti kao strana koja sudjeluje u postupku. Dakle, dan prije isteka roka je saznao je putem medija za postojanje nove odluke, a četiri dana poslije isteka roka zaprimio novu odluku. Zvuči zaista nevjerojatno kako je direktor FK Borac Banja Luka mogao znati prije samog igrača za novu odluku. To najbolje pokazuje njegova izjava u medijima u kojoj se između ostalog kaže “Lučić će preporučenom poštom dobiti odluku…”. Nije li zapravo obaveza organa NS/FS BiH da vode postupak, a ne direktora jednog premijerligaškog kluba, bez obzira o kome je riječ!?

Dana 09.12.2020. godine putem pošte igrač je zaprimio Odluku Disciplinske komisije NS/FS BiH kojom se produžava rok za isplatu dugovanja FK Borac Banja Luka prema njemu do 21.12.2020. godine. U Obrazloženju navedene odluke navodi se da je Disciplinska komisija razmatrala molbu dostavljenu od FK Borac Banja Luka od dana 26.11.2020. godine, kojom se traži odgoda roka za isplatu dugovanja prema igraču utvrđenog odlukom Disciplinske komisije broj: 02-3784-3/20 od dana 19.11.2020. godine. U molbi je FK Borac Banja Luka iznio tvrdnju da iznos financijskog dugovanja iz tačke 1. prednje navedene odluke ne odgovara knjigovodstvenom iznosu duga FK Borac Banja Luka prema igraču, kao i da je krajnji rok koji je Disciplinska komisija odredila za izmirenje financijskih obaveza kluba, odnosno 05.12. 2020. godine prekratak da bi klub pravilno i potpuno utvrdio i usaglasio iznos financijskih obaveza. Istom odlukom Disciplinska komisija je svoju odluku broj 02-3784-3/20 od 19.11.2020. godine stavila van snage.

Dakle, u pismenom očitovanje prije donošenja prve Odluke Disciplinske komisije broj 02-3784-3/20 od 19.11.2020. godine FK Borac Banja Luka je tražio da se zahtjev igrača odbaci i obustavi postupak protiv kluba zbog nenadležnosti Disciplinske komisije za rješavanje u predmetnom slučaju, a onda nakon donošenja odluke isti traže da se rok za izvršenje odluke prolongira, kako bi se tačno utvrdio dug. Sporazumom broj: 226-06/20 od 01.06.2020. godine između igrača i FK Borac Banja Luka utvrđen je dug kluba prema igraču i isti je potpisao direktor Dejan Lukendić, a isti je u obje odluke potvrdila Disciplinska komisija, te je dio obrazloženja Odluke broj: 02-3857-3/20 od 01.12.2020. godine u kojem se kaže da nema smetnji da se imenovanom klubu odobri produženje roka u cilju potpunog i pravilnog utvrđivanja iznosa financijskih obaveza potpuno kontradiktoran.

Ipak, u članu 62. stav 4. Pravilnika o Nogometnim/Fudbalskim takmičenjima BiH stoji da:

„Ako je suspenzija nastala po odluci disciplinskog organa zbog neizmirenja obaveza, a u međuvremenu se zaključi sporazum o načinu izmirenja obaveza ili se obaveza izmiri, smatrat će se da je suspenzija automatski prestala danom potpisa sporazuma ili danom dostavljanja dokaza o izmirenju obaveze, a najkasnije u roku do 48 sati prije odigravanja prve naredne utakmice.“

Dakle, niti je obaveza izmirena niti je bilo kakav novi sporazum potpisan u slučaju fudbalera Mladena Lučića. S toga je FK Borac Banja Luka o vezi s Odlukom broj: 3784-3/20 od 19.11.2020. godine mogao samo i isključivo uložiti žalbu Apelacionoj komisji NFSBiH u skladu s članom 123. Disciplinskog pravilnika i Pravnom poukom iz Odluke, a ne kako se u obrazloženju pobijane odluke Disciplinske komisije navodi: „razmatrala molbu dostavljenu od FK Borac Banja luka od dana 26.11.2020. godine, kojom se traži odgoda roka za isplatu dugovanja prema Mladenu Lučiću..“

U skladu s članom 117. tačka 3. Disciplinskog pravilnika i članom 62. stav 4. Pravilnika o Nogometnim/Fudbalskim takmičenjima FK Borac Banja Luka je bio dužan izmiriti utvrđeni dug prema igraču ili postići novi sporazum i o tome obavijestiti odjel za ligaška takmičenja. Svako drugo postupanje koje je urađeno predstavlja kršenje odredaba postupka i pogrešnu primjenu propisa od strane Disciplinske komisije.

Odbrana igrača Mladena Lučića obratila se službenim putem u toku današnjeg dana Disciplinskoj komisiji NFSBiH ukazavši na sve navedene greške napravljene u njegovom slučaju, te će s u narednim danima upoznati i međunarodne fudbalske organizacije s ovakvim postupanjem komisija, koje nedvojbeno nanose štetu igračima i oduzimaju njihova osnovna prava.