PLAN “10” sačinjava deset konkretnih mjera i aktivnosti, za koje se Sindikat profesionalnih fudbalera Bosne i Hercegovine zalaže, a koje bi donijele boljitak bh. fudbala i unaprijedile položaj sportskih radnika, igrača, igračica i trenera.

  1. NDRC / Arbitraža u skladu sa FIFA & FIFPRO pravilima

Trenutni sistem u bh. fudbalu stavlja strane fudbalere i trenere iznad domaćih, kada su u pitanju njihova prava. Oni se mogu koristiti međunarodnim pravnim aktima FIFA-e, dok domaći fudbaleri i treneri koriste komisije registracionih i državnog Saveza kako bi ostvarili svoja prava. Takav sistem ograničava prava domaćih sportista. U skladu s tim, potrebno je u cijelosti implementirati odredbe cirkulara FIFA & FIFPRO 1010., koji jasno opisuje minimalne standarde za formiranje nezavisne arbitraže, koja će omogućiti ravnopravan tretman kako domaćim, tako i stranim fudbalerima. Nezavisna arbitraža jedan je od ključkih problema bh. fudbala, odnosno njeno nepostojanje.

  1. NOVI STANDARDNI UGOVOR

Sindikat profesionalnih fudbalera u Bosni i Hercegovini sačinio je novi standardni ugovor, koji dodatno poboljšava i uređuje ugovorne-pravne odnose u bh. fudbalu. Godišnji odmor, medicinska zaštita, ustupanje, zaštita ličnih prava i anti-doping mjere neke su od stavki koje su obrađene našim prijedlogom, a prijedlog nastao je kao plod socijalnog dijaloga i pregovora FIFPRO-a i Evropske komisije. Osim profesionalnih fudbalera, Sindikat vodi brigu i o statusu amatera, kao i igrača koji se nalaze na posudbi. U skladu s tim sačinjeni su prijedlozi novog standardnog amaterskog ugovora, te Ugovora o djelu za fudbalere na posudbama, kako bi se oblast “ustupanja fudbalera” adekvatno uredila.

  1. PRAVILNIK O REGISTRACIJU STATUSU I TRANSFERU IGRAČA 

Trenutni pravilnik, koji je na snazi u bh. fudbalu, nije u potpunosti usklađen s propisima FIFA-e, te je potrebno izvršiti brojne izmjene u dopune. U proteklom periodu usvojene su izmjene, kojima su se FIFA pravila približila domaćem fudbalu, ali postoje dodatni mehanizmi i odredbe koje se moraju izmijeniti, odnosno promijeniti i usvojiti, kako bi domaći pravilnik, bio u cijelosti usklađen s međunarodnim pravilima.

  1. TAKSIRANJE RADA KOMISIJA

Rad komisija za registraciju, status i transfer igrača se plaća, a taj trošak snose igrači. Ne postoji jedinstven dokument koji uređuju ovu oblast, te se iznos taksi razlikuje od registracionog saveza do registracionog Saveza. Inicijativa Sindikata profesionalnih fudbalera u Bosni i Hercegovini jeste da se igrači, kojima se duguje tri ili više plata oslobode plaćanja taksi. Rad pojedinih komisija iznosi 500, 00 KM/ 250, 00 EUR, što je poprilično visok iznos, koji je za brojne igrače skup. Potrebno je napraviti odgovarajuća pravila, koje će definisati ovu oblast. Podsjećanja radi, FIFA igračima omogućava besplatno rješavanje sporova.

  1. PROFESIONALIZACIJA NIŽIH LIGA

Prvi rang bh. fudbala je profesionalan. 1. Lige Federacije BiH i 1. Liga RS-a nisu profesionalne lige. Sindikat profesionalnih fudbalera u Bosni i Hercegovini zalaže se za profesionalizaciju drugih rangova takmičenja, na postepen način. Namjera jeste da u takmičarskoj sezoni 2023/24 ovi rangovi takmičenja budu u cijelosti profesionalni, a prethodno da se u sezonama 2021/22 i 2022/23 postepenim izmjenama pravila takmičenja uvedu obaveze od 10, a kasnije 15 profesionalnih igrača. Tako bi dodatna 32 kluba bila u obavezi profesionalizirati svoje pogone, te je svrha ove aktivnosti korisna i za klubove i za igrače, s obzirom na to da klubovi svoje poslovanje uvode pod zakonske okvire, što je intencija svakog pravnog subjekta.

  1. ŽENSKI FUDBAL – Ugovorna liga/ Postepena profesionalizacija

Elitni rang takmičenja ženskog fudbala u Bosni i Hercegovini nije profesionalan niti amaterski. Igračice Premijer lige BiH za žene nemaju prava. Prije svega, Sindikat profesionalnih fudbalera u Bosni i Hercegovini se zalaže da od takmičarske sezone 2021/22 liga postane amaterska, što bi značilo da bi klubovi bili obavezni igračicama osigurati minimalne uvjete kroz pojačanu ishranu, sportsku opremu, prijevoz, medicinsku zaštitu i osiguranje od povreda. Također, amaterski ugovorni status omogućio bi izmjenama pravila i igračicima priliku da kroz komisije za registraciju status i transfer igrača potražuju svoja prava ako su ona ugrožena. Postepenom profesionalizacijom, namjera je u četverogodišnjem periodu uvesti minimalnu brojku profesionalnih igračica u jednom klubu, a prijedlog Sindikat profesionalnih fudbalera u Bosni i Hercegovini jeste da 50% igračica u Premijer ligi BiH za žene od sezone 2023/24 budu profesionalne.

  1. POLOŽAJ TRENERA

Bivši igrači, koji se odluče baviti trenerskim pozivom, u bh. fudbalu nemaju prava. Treneri nemaju standardni ugovor, niti se za njihov angažman u klubu zahtjeva ugovor, odnosno zasnovan radni odnos što je suprotno zakonima države. Kako bi se unaprijedio položaj trenera, prije svega potrebno je izmijeniti Pravilnik o trenerima, koji će klubove obavezati da zasnuju radni odnos s trenerima, a standardni ugovorom bi se taj radni odnos dodatno osnažio s položaja trenera. Izmjenama pomenutog Pravilnika, trenerima se mora omogućiti potraživanje svojih prava putem komisija Saveza, a ne redovnim sudksim putem kao do sada,  s obzirom na to da se oni školuju u centru za edukaciju trenera, plaćaju veliki novac za to, a nemaju nikakva prava.

  1. TAKMIČARSKI KALENDAR I PRELAZNI ROK

Takmičarski kalendar i sistem žrijeba bh. fudbala funkcionaru po zastarjelom sistemu, koji često ne predstavlja idealno rješenje. Svjedoci smo da takmičarski kalendar nije sinhronizovan niti usaglašen s medicinskom strukom kada je u pitanju opterećenje za igrače, a dnevni termini utakmica po ljetnom vremenu dodatno otežavaju uvjete igranja i usporavaju oporavak. Isto se može reći i kada je u pitanju prelazni rok. Bosna i Hercegovina nema usklađen prelazni rok s praksom brojnih, inostranih država, što u velikom izmasu utiče na mobilnost igrača. Sindikat profesionalnih fudbalera u Bosni i Hercegovini se zalaže za unificiranje kalendara takmičenja, termine odigravanja utakmica koji neće ugrožavati zdravlje igrača i trajanje prelaznog roka usklađeno s međunarodnim standardima.

  1. UDRUŽENJE PREMIJERLIGAŠA / Kolektivno pregovaranje / Interni sporazumi o minimalnim uvjetima

Igrači su organizirani kroz Sindikat, a klubovi, kao poslodavaoci nemaju svoju zajedničku organizaciju. Sindikat profesionalnih fudbalera u Bosni i Hercegovini podržava u potpunosti sve inicijative i trenutne aktivnosti između klubova, na  putu formiranja njihovog Udruženja. Takvo Udruženje predstavljalo bi legalnog partnera na putu sklapanja kolektivnog ugovora za sve bh. igrače, kako bi u cijelosti uredili ugovorno pravne odnose između klubova i igrača, a do tada Sindikat profesionalni fudbalera u Bosni i Hercegovini obavlja sastanke i pregovore s pojedinačnim klubovima s ciljem dogovora o potpisivanju internih sporazuma o minimalnim uvjetima profesionalnog bavljenja fudbalom.

  1. PROMJENA ZAKONSKE REGULATIVE / Zakon o sportu i zakoni o porezima

Bosna i Hercegovina nema uređen sport na državnom nivou kada je u pitanju zakonska regulativa. Potrebno je usvojiti entitetske zakone, te u konačnici i zakon na nivou države. Također, potrebno je izmijeniti Zakon o Doprinosima, Zakon o porezu na Dohodak i Zakon o porezu na dobit, kako bi se sport uspio izboriti sa svim izazovima. Status profesionalnog sportiste mora biti definiran u prethodno pomenutim poreskim zakonima, odnosno sportskim udruženjima omogućiti umanjeno plaćanje nameta za svoje profesionalce. Potrebno je omogućiti veći protok novca među klubovima, te po smanjenim stopama odobriti oporezivanje dobiti. Sindikat profesionalnih fudbalera u Bosni i Hercegovini pripremio je zakonske prijedloge, izmjene i dopune postojećih zakona o porezima, te se kroz dijalog s političkim partijama bori za usvajanje istih.

Pogledajte Plan “10” Sindikata profesionalnih fudbalera Bosne i Hercegovine -> https://docdro.id/Plnui9L