Generalna skupština FIFPro ove godine održana je u Kairu (Egipat) od 04.12.-07.12.. Skupštini je prisustvovala i delegacija SPF u BiH, predvođena potpredsjednikom i osnivačem Sindikata, Đidić Aldinom i generalnim sekretarom Pojskić-Čutura Kanitom, kojima je ovo bila prva oficijelna Skupština ove asocijacije.

Ono što je najbitinije da je prvi dan Skupštine, potpredsjednik SPF u BiH potpisao dokument čime je SPF u BiH i zvanično dobio status kandidata u ovoj asocijaciji, što je samo korak do punopravnog članstva u istoj i sto postotnih beneficija za naše članove.

Naime, status kandidata svakom sindikat/uniji igrača omogućava pravo glasa na skupštini, učešće u socijalnom dijalogu među svim stejkholderima kada je rječ o fudbalu u Evropi i svijetu, učešće u svim događanjima u organizaciji FIFPro, beneficije kod  zastupanja igrača a kada je riječ o postupcima koji se vode pred FIFA i CAS-om, ali i veću finansijsku podršku FIFPro čime je moguće realizivati i veći broj aktivnosti u narednoj godini a koje će biti usmjerene prema našim članovima (kamp za igrače bez ugovora, fond solidarnosti isl.). Ovo je veliki pomak za SPF u BiH obzirom na činjenicu da ćemo imati i veliku pomoć oko uspostavljanja saradnje (koja je do sada izostala) na relaciji UEFA-NS BiH-SPF u BiH, a što je ključno za određene promjene u statusu igrača u BiH.

Agenda za četiri dana koliko je trajala Skupština je bila zaista sadržajna, ali ono što je potrebno istaći je sljedeće:

  • FIFPro je u svoje članstvo primio nove zemlje i to za punopravnog člana potpisali su predstavnici unija igrača iz Makedonije, Gabona, Hondurasa i Paname, dok su status kandidata pored našeg sindikata dobili i Kenija, Meksiko i Južna Koreja;
  • Predstavljen je Sporazum između FIFA i FIFPro te koje promjene u korist igrača možemo da očekujemo od aprila 2018.godine, kada se očekuje da bi trebalo da se započne sa sprovedbom Sporazuma na nacionalnim nivoima;
  • Predstavljena je strategija rada FIFPro u periodu 2018-2021 , te šta je to na što će se ova asocijacija fokusirati u naredne četiri godine;
  • Potvrđen je novi sastav odbora FIFPro, a ono što je jako bitno jeste činjenica da su u odbor FIFPro na globalnom nivou sada mjesto dobile i dvije žene i to Caroline Jonsson iz Švedske i Camila Garcia iz Čilea. U odboru Evropske divizije takođe je jedno mjesto zauzela žena i to Mila Hristova iz Bugarske.

Ono što je svakako sigurno jeste da je FIFPro asocijacija koja okuplja toliko zemalja u svome članstvu i da se zaista bori za bolji status profesionalnih ali i amaterskih  muških i ženskih igrača, te da ukoliko igrači ne budu zadovoljni širom svijeta svojim pravima i zaštitom neće biti ni kvalitetnog fudbala.

Mi smo zaista ponosni što smo dio ove jedne velike porodice, i zaista se nadamo da će nas konačno i u našoj zemlji određeni ljudi i organizacije invovirane na bilo koji način u fudbal prihvatiti kao partnera od zajedničkog interesa, jer je to jedini način ka pozitivnim promjenama koje BiH zaista treba.